Mediawijsheid

Bij het thema mediawijsheid gaan we met het project de “MediaDiamant” aan de slag. Het thema bestaat uit:

  • Presentatie
  • Werkvormen
  • Informatiebronnen 

Als eerst worden in de presentatie de  21th Century Skills besproken. Mediawijsheid is één van de onderwerpen binnen de 21th Century Skills. Hierbij komen de mediawijsheid competenties ook in beeld.

Daarna bekijken we de MediaDiamant die met z’n vijf facetten kinderen, ouders en docenten probeert samen te laten werken wat betreft online activiteiten en gedrag.

Ouderavonden:

Voor ouderavonden is het een overzichtelijk thema waarin actief mee kan worden gedaan en gesproken over de dagelijkse zaken die ouders meemaken met hun kinderen op het internet. Tijdens het actieve gedeelte van de presentatie is er plaats voor vragen, gesprekken en uitwisselen van ervaringen tussen ouders, worden er praktische handvaten uitgereikt en adviserende instanties besproken.

In samenspraak kunnen wij ook uw wensen en ideeën binnen in onze presentatie  opnemen. 

Onderwijs:

Voor docenten wordt er naast de MediaDiamant ook gesproken over thema’s  en websites die kunnen helpen bij lessen mediawijsheid. Dit is een kleine selectie uit de tal van mogelijkheden op het internet. De modules die worden besproken zijn:

  • Wat is mediawijsheid en online privacy ( basisschool en onderbouw VO)
  • Online image en cyberpesten ( basisschool en onderbouw VO)
  • Grooming en Sexting (onderbouwVO en bovenbouw VO)
  • Whatts Happy / Whatts Insta (gedragsregels binnen een social media)Ook hiervoor geldt dat aanvullingen van uw zijde  kunnen worden opgenomen in de presentatie zodat dit onderwerp aansluit op uw visie.

 

De MediaDiamant wordt aangeboden in samenwerking met de adviserende instantie mediawijsheid.net.